Eenzaamheid is een gevoel dat iedereen kan overkomen. Er kan op verschillende manieren op gereageerd worden, maar wat de juiste manier is, valt niet zomaar te zeggen. Oplettendheid en goed luisteren zijn nodig om te achterhalen waaraan de eenzaamheid ontspringt.  


Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn. Het aantal contacten is niet het belangrijkste. Wèl gaat het om de beleefde kwaliteit van relaties. Het ontbreken van sociale verbondenheid met andere mensen, met jezelf, je woonomgeving of de natuur kan gevoelens van eenzaamheid in de hand werken. Hoe gaan we om met eenzaamheid bij onszelf of bij een ander? Wat zou kunnen werken om van eenzaamheid af te komen? Zijn hier handvatten voor?

Dr. Janneke Peelen en Dr. Meike Heesels, beide cultureel antropoloog, deelden op 6 april hun kennis en ervaring vanuit de Hogeschool Arnhem en Nijmegen met ons. 

Duidelijk werd wel dat Eenzaamheid heel erg divers is en niet zomaar is op te lossen. Een klein gebaar kan al best veel betekenen en soms is het belangrijk net die vraag te stellen die je eigenlijk niet durft te stellen. (handelingsverlegenheid). Maar je moet dat dan toch maar doen om de ander te helpen. Wederzijdse inzet en ondersteuning zijn van belang om tegemoet te komen aan  de angst (vraagverlegenheid) van een persoon om over zijn eenzaamheid te spreken.

 

Na een interessante inleiding werd een spel geïntroduceerd waarmee de aanwezigen in kleine groepen geholpen werden om over serieuze en leuke zaken met elkaar in contact te komen. Gesproken kon worden over verlies in het leven, aangename zaken, belangrijke en onbelangrijke dingen.  Er kon gelachen en gedeeld worden en er ontstond een gevoel van verbinding. Een van de aanwezigen formuleerde aan het eind:  “Ik kwam met lege handen binnen en ga met een rugzakje naar huis”. Het was weer een heel geslaagde avond van het KerkCafé, alweer  de laatste van dit seizoen.

 

Op internet is een werkboek te vinden voor vrijwilligers en professionals met oefeningen en instrumenten in het omgaan met Eenzaamheid.  

https://www.movisie.nl/publicaties/eenzaam-ben-je-niet-alleen