Voor de tweede keer in haar bestaan organiseerde het KerkCafé Uithoorn in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat. Ook deze keer leidde Ruurd van der Weg dit streng maar eerlijk. Radio Rick FM zond het rechtstreeks uit. Er was veel publiek. De lijsttrekkers mochten telkens kort het standpunt van hun partij op een thema toelichten, waarna een opponent en vervolgens het publiek daarop mocht reageren.   

Thema’s

Voor het dorpscentrum, Waterlijn en Schansgebied zijn al veel ideeën geopperd, maar hoe wil jouw partij dat ons dorpscentrum er over 5 jaar uitziet?

De komst van de tram verandert veel. Hoe wordt een fijnmazig OV gegarandeerd en gestimuleerd?

“Uithoorn zal in de toekomst te klein zijn om voldoende deskundigheid in huis te hebben voor alle taken. Opgaan in een groter geheel lijkt onafwendbaar en Duo+ is hiervoor een te magere variant”. Hoe reageert u op deze stelling?

Wat is jullie visie en welke stappen willen jullie zetten om zo gedifferentieerd mogelijk te bouwen (we denken aan starters, senioren, vrije vestiging, sociale woningbouw, groepswonen). Waar, wat en hoeveel zou er gebouwd moeten worden?

Uithoorn duurzaam. Hoe kan de gemeente een snelle transitie laten plaatsvinden van zowel nieuwbouw als bestaande bouw naar duurzaamheid? Zijn er andere projecten voor duurzaamheid die uw partij voorstaat?

Cultuur is belangrijk voor jong en oud. Wat zou jouw partij willen doen om kunst en cultuur te stimuleren en toegankelijker te maken voor jong en oud?

Ouderen-, thuis- en jeugdzorg zijn vier jaar geleden overgeheveld naar de gemeente. Wat vindt jouw partij van de effecten van deze overheveling? Wat vind je van de verplichte aanbesteding voor zorg, waarin geld zo snel een belangrijker rol speelt dan kwaliteit. Welke eisen moeten er gesteld worden aan de zorgverlener om mee te kunnen doen aan de verplichte aanbesteding?

 

Tijdens de lange en gezellige nazit werd er nog druk gediscussieerd tussen de politici en de bezoekers.