Een dak boven je hoofd behoort tot de universele rechten van de mens. Daarnaast kent zorg voor goede en betaalbare huisvesting voor iedereen inmiddels een lange traditie in Nederland.

 

De manier waarop we (willen) wonen verandert echter door de jaren heen. In de stad of daarbuiten? Met meer groen en ruimte of juist heel stedelijk? Dichtbij het werk of juist verder daarvandaan? De veranderingen hadden dikwijls te maken met hoe en waar we werkten en hoe we onze vrije tijd wilden invullen. De laatste jaren komen daar nog andere overwegingen bij zoals duurzaamheid, alternatieve vormen van energie-opwekking  en levensloopbestendigheid. Veranderende inzichten hebben invloed op hoe we leven en wonen.

 

Wat gaat dat betekenen voor onze manieren van wonen in de toekomst? Hoe gaan onze huizen eruit zien? Wordt een trend als ‘tiny houses’ bepalend? Gaan we ons voedsel weer zelf bij ons eigen huis verbouwen? Gaan generaties weer meer bij elkaar inwonen? Zeker voor een satellietdorp als Uithoorn zijn dit heel interessante vragen. Hoe denkt u hier zelf over? Welke trends ziet u en waar zal volgens u over 20 jaar vooral behoefte aan zijn?

 

Op vrijdag 2 februari  kwam Michiel Raats van Het Nieuwe Instituut (voorheen het Nederlands Architectuurinstituut) naar het KerkCafé Uithoorn om hierover met ons van gedachten te wisselen. Er waren  experts die dagelijks met renovatie en bouwen te maken hebben, speciaal voor deze avond uitgenodigd. Ook waren er mensen die binnenkort hun huis verruilen voor een tinyhouse.

 

Michiel Raats (1979) is architect en programmaleider bij Het Nieuwe Instituut. De afgelopen jaren initieerde hij vanuit dat instituut diverse projecten rondom stedelijke vraagstukken in Rotterdam en werkte hij aan het ontwikkelen van innovatieve processen. Hij doceert aan studenten architectuur en stedenbouwkunde van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en wordt regelmatig als visiting critic gevraagd op diverse architectuuropleidingen.