Op deze avond hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de invloed van ‘groen’ (zoals bomen en planten) op onszelf en onze leefomgeving.

 

De aarde warmt op, de (plaatselijke) overheid trekt zich steeds meer terug uit het onderhoud van het groen in onze leefomgeving. Er wordt op groengebied steeds meer aan ons als burgers overgelaten .

 

Walter Büsse en Martin Tijdgat verzorgden op vrijdag 31 maart 2017 een inleiding over natuurlijk groen in woonwijken en de invloed van bomen op de woonomgeving. Cock Lek lichtte toe hoe je op biologische wijze, economisch rendabel cactussen kunt kweken. Walter, Martin en Cock zijn lid van de Groengroep Uithoorn.