Kunt u in de toekomst nog de zorg krijgen die u nodig heeft? En wat heeft u daar zelf voor over? Zijn er in 2025 voldoende werkenden om alle ouderen te verzorgen? Is de politiek in staat om de zorg betaalbaar te houden of moeten de zorgverzekeraars, zorgverleners en zorggebruikers het heft in handen nemen? Wat verwacht u van een zorgverzekering? Wat verstaat u onder goede zorg? Hoe ziet de toekomstvisie van de Landelijke Huisartsen Vereniging eruit en wat betekent dat voor Uithoorn en zijn inwoners? 

Talrijke vragen zijn er te bedenken over de zorgverlening in de toekomst.  
De huisartsen van gezondheidscentrum Waterlinie hebben hierover hun ideeën en proberen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst.

 

De huisartsen Hans Padding en Abram Rutgers kwamen op 8 februari over bovenstaande vragen met meer dan 100 bezoekers van gedachten wisselen. Er was volop gelegenheid om met hen en de andere bezoekers van deze boeiende avond  te discussiëren. Het was een boeiende avond. Bezoekers waren enthousiast. Ze vonden het nuttig en gezellig. Het was een geslaagde start van KerkCafé Uithoorn.