Wat kan ik doen?

Wat wordt er van ons verwacht?

 

De problemen van de vluchtelingen dringen zich aan ons op en laten niemand van ons onberoerd. De verschillen tussen de situatie waarin zij zich bevinden en wijzelf zijn schrijnend.

Vanavond bood het KerkCafé een podium voor beraad tussen mensen die mogelijkheden zien voor concrete hulp.

Kunnen wij in Uithoorn iets voor ze betekenen?

Vertegenwoordigers van de plaatselijke politieke partijen, wethouder Ria Zijlstra namens het gemeentebestuur en de SOVA (Stichting Oondersteuning Vluchtelingen Amstelland) geven informatie en komen met ons brainstormen. Vluchtelingenwerk Nederland kon niemand afvaardigen maar had ons wel vooraf geïnformeerd en folders en visitekaartjes verstrekt, zodat de bezoekers van het KerkCafé wisten waar zij zich konden aanmelden voor concrete hulp.