Ons Tweede Thuis is er voor mensen met een beperking. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Voor wonen, werken, dagbesteding, advies en hulp thuis. In allerlei wijken van Uithoorn en De Kwakel staan voorzieningen van Ons Tweede Thuis. Neem nou de woonvoorzieningen Zijdelveld en Meerwijk, voor mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Of De Biezenwaard in het Libellebos, voor chronisch zieke kinderen. Of arbeidstrainingscentrum De Morgenster achter de Thamerkerk voor mensen met autisme. JIJ & IK is ook: samen dingen ondernemen. Vrijwilligers betekenen veel voor cliënten, maar cliënten kunnen ook voor vrijwilligers iets extra’s betekenen.

Het werd een avond vol interactie tussen cliënten van Ons Tweede Thuis en de bezoekers. Participatie in praktijk. Annemarie Zuidweg, regiomanager, nam de bezoekers mee op een wandeling langs voorzieningen in Uithoorn en De Kwakel. Vier cliënten van woontrainingscentrum Leopoldlaan, woonvoorziening Zijdelveld en Admiraal de Ruyterlaan gaven gevraagd maar ook ongevraagd commentaar. Het ging over wonen, werken, dagbesteding, eigen regie, medezeggenschapmeedoen in de samenleving, hobby’s, vrijwilligers, participatie van ouders, Down for Dummiesde training Flink!, een pand dat wel eens opgeknapt mag worden en natuurlijk over eten, dat komt ten slotte iedere dag terug. 

Een geanimeerde en zeer informatieve avond! Ons Tweede Thuis was blij met de uitnodiging om deze avond te gast te zijn in het Kerkcafé Uithoorn. Ze laten graag zien waar ze voor staan en wie ze zijn. En ze vinden het belangrijk dat mensen met een beperking zelf aan het woord komen, dat ze met hen praten en niet over hen. Dank aan Iris, Bram, Michel en Marco!