Zij hielden beide een korte presentatie waarna er gelegenheid was tot het stellen van vragen.

Zij schetsten hoe de zorg in de loop der jaren aan het veranderen is, vooral door veranderingen in de zorgvraag. Moderne ouderen willen niet meer dat anderen voor ze bepalen wat er voor zorg wordt geboden, maar ze willen steeds meer zelf de regie houden over hun leven. Daar hoort bij dat ze dan ook willen kunnen kiezen uit verschillende soorten zorgpakketten. Al ruim tien jaar is het beleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daardoor is er al veel veranderd, maar moet er ook nog veel meer veranderen. We moeten langzamerhand af van het idee dat we altijd recht hebben op volledige ondersteuning door de overheid als we iets gaan mankeren. We zullen meer moeten anticiperen op onze komende toename van afhankelijkheid. Mensen moeten vooral ook zelf gaan nadenken over mogelijke oplossingen en strategieën en daar tijdig voor in actie komen. De overheid moet daar een faciliterende rol in spelen en zeker nieuwe initiatieven niet gaan tegenwerken met stroperige verouderde regelgeving rond bijvoorbeeld huisvestingseisen. Het is zeker goed dat de Gemeente een veel grotere rol heeft gekregen in de zorg. Dat biedt de mogelijkheid om rekening te houden met de plaatselijke situatie. Daardoor kan er beter passende zorg worden geboden en lukt het vast ook beter om bestaande steunende niet professionele relaties daarbij te blijven inzetten, ook als iemand uiteindelijk moet worden opgenomen. Het treft wel heel slecht dat er bij deze overgang ook meteen een forse korting werd toegepast op het budget dat de Gemeente kreeg voor deze taken. De heer Van Moorst schetste welke veranderingen er in het Het Hoge Heem plaatsvinden. De mensen met een te laag zorgzwaartepakket mogen blijven wonen in HHH. Voor mensen met een zware zorgvraag (psychogeriatrisch) zijn de ruime appartementen niet geschikt (daar is groepswonen voor nodig). Daarvoor geldt een lange wachtlijst (nu 44). Dat zorgt voor schrijnende situaties, partners die de mantelzorgrol nauwelijks meer kunnen volhouden. De enige oplossing is dan opname buiten de eigen woonplaats, soms op behoorlijke afstand. We waren blij dat er ook verpleegkundigen van de wijkzorgteams van Amstelring aanwezig waren. Zij konden informatie geven over wat er allemaal aan zorg geleverd kan worden zolang mensen nog thuis wonen. Er waren ook vertegenwoordigers van de Uithoornse Participatieraad en van de plaatselijke politieke partijen. Daarmee werd goed duidelijk dat het KerkCafé Uithoorn er in de twee jaar van zijn bestaan in is geslaagd om inderdaad een podium te bieden, waar gesproken en gediscussieerd kan worden over een relevant maatschappelijk thema. Vanavond was dat de ouderenzorg. Dankzij ieders inbreng werd het niet alleen spuien van kritiek op het huidige beleid, maar werd tevens duidelijk dat de ontwikkelingen ook spannende positieve veranderingen kunnen brengen. Na afloop van het officiële gedeelte werd er nog lang en geanimeerd door de bezoekers nagepraat.

 

Zorg13-03-2015P3130031-a

  

Zorg13-03-2015P3130038-a

  

Zorg13-03-2015P3130042