Marca Geeraets, al vele jaren werkzaam als orthopedagoog bij de Bascule, Academisch Centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie te Amsterdam, hield hierover een boeiende inleiding. Zij bracht ons op de hoogte van de laatste wetenschappelijk inzichten en verduidelijkte veel aan de hand van allerlei praktische voorbeelden. Binnen zeven psychiatrische instellingen begeleidt zij het zoeken naar een behandeling op maat voor deze kinderen.

Zij is gespecialiseerd in het betrekken van gezin en school bij het zoeken naar oplossingen. Veel aandoeningen zijn niet te genezen, maar de omgeving en de begeleiding kan vaak zo worden aangepast dat de ontwikkeling van deze kinderen zo ongestoord mogelijk kan verlopen. Na het officiele gedeelte was er nog een gezellige en levendige nazit.