“Incidenten, ongeregeldheden, uitglijders, ongelukken, tegenslagen, dat is nieuws”, aldus Wijnberg. Het beeld dat de media schetsen is volgens hem dus enorm vertekend.  Dit betekent dat nieuws niet zozeer een blik op de wereld biedt, maar eerder het tegendeel. 
In “De Nieuwsfabriek” waarschuwt de auteur dat de uitzondering zo de regel gaat overheersen.
 
Vraagt u zich ook wel eens  af: 
-Wat is de rol van de media bij verkiezingen in Nederland?
-Was de Project X-Party in Haren zonder de media ook uit de hand gelopen?
-Wat hebben de media te maken met ons gevoel van onbehagen? 
-Willen we eigenlijk wel genuanceerd nieuws?
 14 februari was de avond bij uitstek om hierover met anderen in gesprek te gaan!! 
Op 14 februari organiseert KerkCafé Uithoorn een discussieavond rond dit onderwerp. 
Gast op deze avond was mevrouw ELMA DRAYER, o.a. bekend als columniste van dagblad Trouw en deskundig op het gebied van media en samenleving. Zij ging met de aanwezigen in gesprek gaan over de rol van de media.
Zij nam op een aantal punten duidelijk en gemotiveerd afstand van de standpunten van Rob Wijnberg. Ze poneerde stellingen en daagde de aanwezigen uit hun mening naar voren te brengen. Er ontstond zodoende een levendige gesprek. Ook na afloop van haar bijdrage bleven de bezoekers nog geanimeerd napraten.