Jeugdzorg komt helemaal onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoe moet de jeugdzorg er in onze omgeving uit komen te zien, zodat kinderen onder de best mogelijke  omstandigheden kunnen opgroeien? Hoe wordt de zorg voor ouderen in de toekomst geregeld? Hoeveel kan en moet de gemeente investeren om mensen onafhankelijk te laten zijn van anderen? Hoever moeten we gaan met mantelzorg voordat een beroep op de gemeenschap gedaan kan worden? 
Maar ook  in andere opzichten zijn deze verkiezingen van groot belang. Wat gebeurt er met de Irenebrug als de N201 klaar is en wat met de oude N201 die door ons dorpscentrum loopt? Hoe groen en duurzaam willen we in Uithoorn en De Kwakel wonen? Wat kan er en willen we met de Schanskerk? Hoe houden we de gemeentefinanciën in de hand? Dienen kunst, cultuur en sport een gemeenschappelijk belang of horen deze zaken tot het  particuliere domein, zodat de overheid geen subsidies meer hoeft te verlenen? 
 
Onze gemeenteraadspartijen, VVD, DUS, Gemeentebelangen, PvdA, CDA, Groen Uithoorn en Ons Uithoorn hebben op deze en andere onderwerpen allen een eigen kijk. De lijsttrekkers kwamen vrijdag 14 maart naar De Schutse om hun visie te geven, vragen van het publiek te beantwoorden en ook om te horen wat men belangrijk vond voor de toekomst van Uithoorn.
 
 
 

Lokale politiek trekt veel publiek

 

Op 14 maart gingen in een overvol KerkCafé Uithoorn de lijsttrekkers met elkaar in debat. Dankzij de straffe leiding van Ruurd van der Weg werden aan de hand van stellingen drie thema’s besproken: de zorg, de jeugd en de infrastructuur. Ook het publiek kreeg telkens gelegenheid vragen te stellen. Radio Rick FM zond het debat rechtstreeks uit. Uit een peiling voor en na het debat bleek dat ongeveer evenveel bezoekers nog niet definitief hadden besloten op welke partij zij zouden gaan stemmen. Toch was het een nuttige bijeenkomst. Veel bezoekers maken zich zorgen over de komende ingrijpende veranderingen. Veel taken van het rijk en de provincie worden overgeheveld naar de gemeente, die daar veel minder geld voor krijgt. Uit de grote opkomst bleek dat er veel belangstelling is voor de keuzes die de plaatselijke politieke partijen denken te gaan maken. De avond voldeed goed aan de doelstelling van het KerkCafé: mensen met een heel verschillende achtergrond in een gezellige sfeer met elkaar in gesprek brengen over zinnige dingen, die voor de samenleving van belang zijn.