Twee ervaringsdeskundigen


Naast Leo Clarijs waren twee streekgenoten aanwezig, die vertelden hoe ze hun verslaving onder controle hebben gekregen. En waarom ze nu meehelpen bij preventie. 

Het ging op 17 januari vooral om verslaving binnen het gezin, zowel in geval van een verslaafde ouder als van een verslaafd kind.
 

Onderwerpen die aan de orde kwamen 
1.Soorten van verslaving en hoe vaak komt dat voor?
2.Naar keuze: 
- ervaringsverhaal van een jongere en drugs, door Sebastiaan
- ervaringsverhaal van een 55+er en alcohol, door Ida
- verslaving en verslavingsgedrag, een ziekte? door  Leo
3.Omgaan met verslaving van een naaste. Wat kun je zelf doen?
 
Er was volop gelegenheid vragen met deze deskundigen en met de andere bezoekers te bespreken.