Wat heeft u gemist?

Lijsttrekkersdebat 14 maart 2014

kerkcafe-2014-03Op 19 maart 2014 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Nu “Den Haag” steeds meer taken overhevelt naar de gemeentes zijn deze verkiezingen belangrijker dan ooit. Willen we van een sociale samenleving overgaan naar zelfredzaamheid?

Lees meer: Lijsttrekkersdebat 14 maart 2014

Sterrenstof

Sterrenkundige Margot Brouwer nam ons mee op reis door het Universum. Het begon als een wetenschappelijke reis waarin we het Heelal fysiek leerden kennen, van onze Aarde tot de grootste structuren die de mens kent. Wat is de plaats van onze kleine planeet in dat grote geheel? Hoe zijn, uit gas en sterrenstof, wij mensen en het andere leven op Aarde ontstaan? Zou er op andere planeten ook leven kunnen zijn? Langzaam veranderde onze ruimtereis in een filosofische reis, die ook Margots persoonlijke zoektocht naar betekenis reflecteerde. Wat betekent de kennis dat we uit sterrenstof bestaan voor ons? Hoe ga je om met je eigen nietigheid? Hoe kun je je nog geborgen voelen in een oneindig heelal? Worstelend met deze vragen vond ze houvast bij Spinoza, de filosoof die bijna 400 jaar geleden al zijn holistische visie op het Universum ontwikkelde. Een visie waarin God, de mens, de natuur en het Heelal samenvallen, en waarin wetenschap, filosofie en spiritualiteit een geheel vormen. Deze visie werd zelfs door Albert Einstein onderschreven toen hij zei: "Ik geloof in Spinoza's God, die zichzelf openbaart in de wetmatige harmonie van de wereld".


Margot Brouwer is natuur- en sterrenkundige uit Amsterdam. Na haar afstuderen aan de Universiteit van Amsterdam is ze gepromoveerd aan de Leidse Sterrewacht, waar ze onderzoek deed naar donkere materie, alternatieve zwaartekracht en de grote-schaalstructuur van het heelal. Momenteel is ze werkzaam als sterrenkundig onderzoeker aan de Universiteiten van Amsterdam en Groningen. In haar vrije tijd denkt ze graag over de filosofische kanten van de kosmologie.

 

Van gas los !?

De gaskraan in Groningen wordt langzamerhand dichtgedraaid. Het klimaatakkoord van Parijs vraagt ons steeds minder CO2 uit te stoten en over te stappen op duurzame energiebronnen zoals zon, wind, grond- en restwarmte. De regering wil dat er vanaf 2021 geen conventionele HR-centrale- verwarmingsketels meer geplaatst worden. De energietransitie waarin een aantal “fanatiekelingen” ons voor ging, zal binnenkort voor iedereen realiteit worden. En dat roept allerlei vragen op. Wat moet je doen als je cv-ketel aan vervanging toe is of bijna vervangen moet worden na 2021? Nu nog snel een “ouderwetse” ketel aanschaffen? Hoelang krijgt uw wijk nog gas? Komt er een warmtenet voor uw wijk? Moeten we samen met onze omringende buren zèlf op zoek naar een warmtepomp die de warmte uit de bodem haalt? Of is ons huis daar helemaal niet geschikt voor? En wat is een hybride cv-installatie? Of is het handig over te stappen op infraroodverwarming? Hoe zit het met de isolatie van uw huis?

Met al deze vragen moeten we wat. Peter Hak, deskundig op het gebied van zonne- en windenergie en alle soorten verwarming en wethouder Hans Bouma van de Gemeente Uithoorn kwamen hierover met ons spreken. Peter Hak gaf informatie over wat er allemaal kan, welke techniek voor welk soort huis (bouwjaar) het verstandigst is en wat globaal de kosten zijn. Wethouder Bouma vertelde welke plannen de gemeente heeft om de energietransitie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. Hij verwees ook naar het Energieloket waar inwoners individueel advies kunnen krijgen.