Waarom een KerkCafé in Uithoorn?

 

De Protestantse Gemeente Uithoorn wil nadrukkelijk dienstbaar zijn aan de plaatselijke samenleving. Zij wil mensen stimuleren na te denken over maatschappelijke thema’s.

Wij willen met het KerkCafé aan iedereen een podium bieden om te debatteren over vragen op het snijvlak van religie en samenleving. Het kan daarbij gaan om vragen over gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst en overige maatschappelijke thema’s.

Zo’n platform bestond nog niet in Uithoorn.

We willen door het organiseren van het KerkCafé vooral de mogelijkheid van informatie en debat faciliteren. De opzet van het KerkCafé is dat dit op een laagdrempelige manier in een gezellige omgeving kan plaatsvinden.

We richten ons ook op mensen van buiten de kerkelijke gemeenschap, die weten wat er speelt in de samenleving en ideeën hebben over mogelijke en wenselijke ontwikkelingen.

We hopen dat de gesprekken en discussies in het KerkCafé de blik van de deelnemers zullen verruimen.

  

De bijeenkomsten worden gehouden in De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kan er bij een hapje en een drankje worden nagepraat. De toegang is vrij, maar voor consumpties wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

Iedereen is van harte welkom. 

schutse