Home

Home

 

 

Welkom bij KerkCafé Uithoorn

 

Vijf á zes keer per jaar biedt het KerkCafé iedereen een podium om te debatteren over vragen op het snijvlak van religie en samenleving. Het kan daarbij gaan om vragen over gezondheid, politiek, economie, milieu, sport, kunst en overige maatschappelijke thema’s.

Informatie en debat op een laagdrempelige manier in een gezellige omgeving.

 

Kijk voor het programma bij 'Wat komt er nog?'

Bij 'Wat heeft u gemist?' ziet u wat eerder aan de orde kwam.

 

Plaats : De Schutse, De Mérodelaan 1, Uithoorn.

Tijd    : Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Na afloop kan er bij

            een hapje en een drankje worden nagepraat. 

Kosten: De toegang is vrij, maar voor consumpties wordt een                   vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

Iedereen is van harte welkom. 

schutse